தாங்கள் விரும்பினால் மையத்தின் மூலமாக இருவீட்டாரிடமும் பேசி திருமணத்தை முடித்து தருகிறோம்

எங்களுடைய தொகுப்புகள்

Silver

500

வரன் எண்ணிக்கை

35

1 Month validity

தேர்ந்தெடு

Gold

1000

வரன் எண்ணிக்கை

100

3 Months validity

தேர்ந்தெடு

Diamond

1500

வரன் எண்ணிக்கை

150

5 Months validity

தேர்ந்தெடு

Platinum

2000

வரன் எண்ணிக்கை

UNLIMITED

1 Year validity

தேர்ந்தெடு

சிறப்பு சுயவிவரங்கள்

வங்கிக்கணக்கு விபரம்


வங்கியில் நேரடியாக பணம் செலுத்த / இணையம் வழியாக பணம் செலுத்த